Bidrag till utvecklingsprojekt

Här kan du läsa och bli inspirerad av några av de utvecklingsprojekt som Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gett bidrag till.

Du kan även söka projekt inom en viss skolform, för en viss målgrupp eller huvudman och hitta kontaktuppgifter till projektansvariga. Utvecklingsprojekt drivs för och med barn, elever och eller vuxna med funktionsnedsättning.

Du kan läsa om hur du ansöker om bidrag och vad som sker efter att du skickat in din ansökan på vår sida om utvecklingsprojekt.

Låt dig inspireras!

Illustration av en vuxen och sju barn som sitter i en ring på golvet.

Statsbidrag förskola

Illustration av ett klassrum med en lärare och flera elever. En elev har hörlurar. De andra pratar högt.

Statsbidrag grundskola

Illustration av tre vuxna som sitter vid ett bord. Två sitter på stolar. En sitter i rullstol.

Statsbidrag gymnasieskola

Illustration av sex vuxna runt ett bord

Statsbidrag vuxenutbildning

Publicerat fredag 15 december 2017 Granskat måndag 11 februari 2019