Bidrag ur stiftelser för personer med synnedsättning

Sedan den 1 juli 2014 förvaltar Synskadades stiftelse de stiftelser som lämnar bidrag till personer med synskada. Bidragsansökningar ska istället skickas till Synskadades stiftelse. För information om ansökningsförfarande och ansökningsblankett se 
http://synskadadesstiftelse.se/

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat torsdag 19 september 2019