Söka bidrag för vissa studier

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan skicka in en ansökan. Oftast skickar den som arrangerar kursen in en ansökan för alla deltagare, en så kallad kollektiv ansökan. I samband med studier inom särvux är det alltid den som arrangerar kursen som skickar in en kollektiv ansökan.

När ska jag ansöka?

Du bör lämna in ansökan senast en månad innan utbildningen börjar.

Kollektiva ansökningar för folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning bör lämnas in enligt följande:

  • För utbildningar som genomförs under januari, februari, mars och april bör ansökan lämnas in senast 15 november året före.
  • För utbildningar som genomförs under maj, juni, juli, augusti och september bör ansökan lämnas in senast 15 mars.
  • För utbildningar som genomförs under oktober, november och december bör ansökan lämnas in senast 15 augusti.

Ansökningar som kommer in efter angivet datum får bara bidrag om det finns pengar kvar.

När får jag bidraget?

Bidrag för kost, logi och resor betalar vi ut efter att kursen är genomförd och en rekvisition är påskriven av dig som kursdeltagare och den som arrangerar kursen.

Har du som studerar sökt bidraget själv betalar vi ut pengarna direkt till dig. Har den som arrangerar kursen skickat in en kollektiv ansökan betalar vi ut bidraget till den. Kursarrangören ansvarar då för att du och övriga deltagare får sitt bidrag.

Bidrag per timme betalar vi alltid ut direkt till dig som studerar, efter att kursen är genomförd.

Till dig som studerar inom särvux betalar vi ut bidrag per timme varje månad. Du får pengarna efter varje kursmånad och efter att vi fått in en rekvisition från den som arrangerar utbildningen.

Hur söker jag?

Ansökan för kurser på folkhögskola, studieförbund och kommunal vuxenutbildning.

Enskild ansökan

Du fyller i ansökningsblanketten, som du hittar här nedanför. När du skickar in ansökan ska du skicka med ett schema eller ramprogram för kursen. Det kan du få från den som anordnar kursen. Av programmet ska det framgå hur många undervisningstimmar utbildningen omfattar och hur många dagar utbildningen pågår. Du ska skriva ut blanketten och skriva under innan du skickar in den till SPSM.

Ansökningsblankett som pdf-fil för enskild ansökan (PDF-dokument, 168 bytes)

Kollektiv ansökan

Är det en kollektiv ansökan ska den som arrangerar kursen ansöka i bidragsportalen.

Så här gör du

  • Skapa ett konto
  • Inom några dagar får du inloggningsuppgifter i ett e-postmeddelande
  • Logga in och fyll i ansökan. Inbyggda hjälptexter finns. Du kan spara din ansökan, för att fortsätta fylla i den vid ett senare tillfälle. Varje kurs är en ansökan.
  • Skicka in ansökan
  • Du kan senare logga in för att följa handläggningen av din ansökan

Manual för bidragsportalen (PDF-dokument, 489 bytes)

Ansökan för kurser inom särvux

Kursarrangören får en ansökningsblankett efter kontakt med SPSM. Av ansökan ska det framgå hur många undervisningstimmar som är planerade per deltagare. Kursarrangören skickar in till ansökningsblanketten till SPSM.

Vad händer när jag skickat in ansökan?

När ansökan har kommit in till SPSM gör vi en bedömning utifrån den sökandes behov. Om vi beviljar bidrag lämnar vi ett förhandsbesked till dig som sökt bidraget om att du kommer att få pengar och att du kan genomföra kursen.

Samtidigt får du en rekvisition som du ska fylla i när du avslutat kursen. Rekvisitionen ska skrivas under av både dig som studerat och den som arrangerat kursen, innan den skickas till SPSM. Efter att rekvisitionen kommit in till myndigheten betalar vi oftast ut pengarna inom en vecka.

Rekvisitionsblankett som pdf-fil för enskild ansökan (PDF-dokument, 172 bytes)

Publicerat tisdag 11 oktober 2016 Granskat fredag 3 mars 2017

Kontakter

Anna Larsson

010 473 51 62 Skicka e-post

Eva Mogren

010 473 55 44 Skicka e-post