Privatpersoner

Du som har en funktionsnedsättning och dina anhöriga kan söka bidrag vid vissa studier. Syftet med bidraget är att öka kunskapen om funktionsnedsättningen och förbättra möjligheterna att delta i samhällslivet. Här kan du läsa mer om bidrag för vissa studier.

Bidrag ur stiftelser

SPSM förvaltar ett begränsat antal stiftelser som har till syfte att på olika sätt stödja personer som är döva eller har en hörselnedsättning. Stiftelserna består av medel som testamenterats eller donerats av personer i något särskilt syfte. Bidrag kan bara delas ut om det stämmer överens med stiftelsernas syften.

Publicerat torsdag 5 april 2012 Granskat tisdag 11 oktober 2016