Ansökan och redovisning

Under början av vårterminen möter SPSM huvudmännen i ett inledande samtal om inriktningen för nästa läsårs ansökan.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 15 maj.

I ansökan ska huvudmannen för omvårdnad bland annat lämna uppgifter om

  • kostnader för personal, lokaler, administration och övrigt
  • beräknad årsarbetskraft
  • kommentarer till större ekonomiska avvikelser från tidigare ansökningar.

 

Ansökan om bidrag för omvårdnadsinsatserna, boende och
habilitering ska följa instruktionen i Anvisning för ansökan och redovisning.

Anvisning för ansökan och redovisning (PDF-dokument, 135 bytes)

Ansökan om utvecklingsmedel görs på en separat blankett. Ansökan ska vara inlämnad senast 15 maj.

SPSM skickar ut ansökningsblanketter för ordinarieverksamhet och utvecklingsmedel till berörda omvårdnadshuvudmän en månad innan sista ansökningsdagen.

Redovisning

Senast 1 oktober ska redovisning av det ekonomiska utfallet och verksamhetsuppföljningen skickas in på den blankett som myndigheten skickar ut.

I redovisningen ska det tydligt framgå vad som är omvårdnadsinsatser i förhållande till övrig verksamhet. Kommentarer till ekonomiska avvikelser ska redovisas med förklaringar till eventuellt över- eller underskott.

SPSM skickar ut uppföljnings- och redovisningsblanketter till berörda omvårdnadshuvudmän en månad innan sista redovisningsdagen.

Över- eller underskott

Om redovisningen visare ett överskott ska det regleras genom inbetalning till SPSM senast den 15 oktober. Om redovisningen visar ett underskott betalar SPSM in summan till huvudmannen senast den 15 oktober.

Inlämning av ansökan och redovisning

Undertecknad ansökan och redovisning ska skickas till
SPSM
Statsbidragsavdelningen
Box 1409
171 27 Solna

Skicka även ansökan och redovisningen digitalt till
statsbidragsavdelningen@spsm.se

Publicerat tisdag 26 juni 2012 Granskat onsdag 9 maj 2018