Omvårdnadsinsatser Rh-anpassad utbildning

Huvudmän för riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning kan söka bidrag för omvårdnadsinsatser.

Huvudmännen kan få bidrag för habiliteringinsatser för de ungdomar som antagits till utbildningen. För de ungdomar som har rätt till elevhemsplats kan huvudmannen söka bidrag för elevhem och omvårdnad.

Via länkarna i menyn till vänster kan du som huvudman läsa mer om hur du söker bidrag samt viktiga tidpunkter.

Vem kan söka bidraget

Regeringen beslutar (Skollagen 15 kap 9 §) vilka kommuner som får anordna specialanpassad utbildning i sin gymnasieskola.

Kommunerna i Umeå, Kristianstad och Stockholm och Stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg är huvudman för habiliteringen och elevhemmen.

Andra ersättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten administrerar ersättningen till huvudmännen från hemkommun för elevhem och omvårdnad i boendet.

Myndigheten administrerar också ersättning från hemlandstingen för habilitering.

Information om kostnader för hemkommun och hemlandsting.

Publicerat torsdag 5 april 2012 Granskat onsdag 24 februari 2016

Kontakter

Anne-Lie Nilsson

010 473 60 68 Skicka e-post

Linda Eldestrand

010 473 52 29 Skicka e-post

Skicka e-post till oss: