Utvecklingsprojekt

Folkhögskolor kan söka bidrag till projekt med syfte att utveckla skolans lärmiljö för deltagare med funktionsnedsättning. Specialpedagogiska skolmyndigheten kan fördela bidrag till projekt, förutsatt att myndigheten tilldelas medel av regeringen.

Ansökningsomgången pågår mellan den 12 september 2017 och den 9 januari 2018.

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Utvecklingsprojektet ska syfta till att förbättra områden i den nuvarande lärmiljön där folkhögskolan själv ser en problematik och behov av utveckling. Det kan till exempel handla om att många deltagare med en viss funktionsnedsättning inte klarar målen för matematiken i Allmän kurs. Projektet kan då vara att utveckla, testa och implementera undervisningsmetoder inom matematikområdet som passar för deltagare med just denna funktionsnedsättning.

På övergripande nivå ska projektet leda till att deltagare med funktionsnedsättning får en utbildning som präglas av likvärdighet, lika bemötande, full delaktighet och gemenskap.

Ansökan

Ansökningsblankett och mer detaljerad information om hur ansökan går till finns att ladda ned på denna sida. Beskriv er projektidé i ansökningsblanketten och skicka till bidrag.folkhogskola@spsm.se senast den 9 januari 2018.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en beskrivning av

  • Behov. Varför behöver ni ett utvecklingsprojekt? Vilka problem ser ni idag? Vad kan ni göra åt det?
  • Insatser. Exempelvis fortbildning, test och implementering av en viss specifik undervisningsmetod.
  • Motivering. Varför har ni valt just den här metoden? Finns det forskning som stödjer metoden eller har ni sett den användas i ett annat sammanhang?

Begränsningar av bidraget

Bidraget får inte användas till kostnader som redan finns eller som bör ligga inom ramen för ordinarie verksamhet. Tänk på att kompetensutveckling om olika typer av funktionsnedsättningar bedöms ingå i folkhögskolans ordinarie verksamhet. Projekt med enbart fortbildning och fördjupade kunskaper som syfte och mål kan därför inte beviljas bidrag. Vi kommer att bevilja bidrag för maximalt ett projekt per folkhögskola.

Publicerat torsdag 4 december 2014 Granskat söndag 20 maj 2018