Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 7098 träffar på Hela webbplatsen

 • Bildtext saknas

  ABC-verser för Flexiboard

  Den klassiska ABC-boken av Lennart Hellsing och Poul Ströyer är nu tillgänglig för användning med Flexiboard. I ABC-boken tränar eleverna alfabetet med rim och ramsor i ljud och bild. Observera att

 • Bild saknas

  Active Reading A

  Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser.

 • Bild saknas

  Active Reading A

  Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser.

 • Bildtext saknas

  Active Reading B

  Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser. På detta vis hjälper Active Reading eleven att förbättra

 • Bildtext saknas

  Active Reading B

  Active Reading vägleder eleven till att bli en aktiv läsare - en som behärskar både att söka fakta och att reflektera och dra slutsatser. På detta vis hjälper Active Reading eleven att förbättra

 • Bildtext saknas

  Active Reading C

  Active Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse. 

 • Bild saknas

  Active Reading C

  Active Reading består av 30 fristående kapitel. Varje kapitel inleds med en kortare berättelse. 

 • Bildtext saknas

  Administration 1 fakta och uppgifter

  Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administration.

 • Bildtext saknas

  Administration 1 Fakta och uppgifter

  Varje organisation behöver rutiner för ofta återkommande arbetsuppgifter och regler för hur olika ärenden ska hanteras. Dessa rutiner och regler utgör organisationens administration.

 • Bildtext saknas

  Afrika

  Taktila svällpapperskartor anpassade för elever med synnedsättning/blindhet. Varje karta är uppdelad på flera kartblad med en mindre mängd information på varje blad. Detta förenklar för eleven att