Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 200 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  20 key factors for successful vocational education and training

  This document addressing policy makers and practicioners has been drafted based on the findings of the Agency's Vocational Education and Training project, VET. The flyer presents a list of 20 key

 • Bildtext saknas

  AKK i lärandet för allas rätt att kommunicera

  Alla har rätt att kommunicera! Oberoende av hur vi kommunicerar är det ett behov som alla har och en förutsättning för lärande. I den här skriften ger vi en grundläggande kunskap om alternativ och

 • Bildtext saknas

  Alla är olika

  I denna studie har Kamilla Peuravaara belyst flera olika aspekter som följer av studier vid särskild undervisning för vuxna och även föreslagit åtgärder. Kamilla har i sin studie en normkritisk

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI.

 • Bildtext saknas

  Arbeta med språkstörning i förskola och skola

  Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att producera och förstå talat språk. Svårigheterna skiljer sig åt mellan olika personer och kan ändra karaktär över tid. Skollagen är

 • Bildtext saknas

  Assistive Listening and Communication Devices at School (HODA)

  This paper is a translation of the report Hörteknik och dess användning i skolan (the HODA Study), which we call Assistive Listening and Communication Devices at School1 in English. The study was

 • Bildtext saknas

  Att delta på lika villkor

  Hur skapar man en likvärdig skolsituation för ett barn med synnedsättning i en skola som till stor det är utformad utifrån visuella förutsättningar? Är det ens möjligt? Det är frågor som den nya

 • Bildtext saknas

  Att erövra sin vardag

  Genom samverkansarbete i flera steg säkras och utvecklas delaktighet för barn och unga med flera funktionsnedsättningar. En skrift som vänder sig till personer som i sin närhet har ett barn eller en

 • Bildtext saknas

  Att främja lärande genom pulshöjande aktiviteter

  Syftet med denna utvecklingsrapport är att undersöka huruvida pulshöjande aktiviteter i specialskolan ger effekt för elevernas kunskapsresultat och självskattade hälsa. Rapporten utgår ifrån en

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med adhd. Skriften innehåller också exempel från