Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 32 träffar på frågor och svar

 • Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.

  Vi söker litteratur och information kring barn med särbegåvning.Det finns en del litteratur och information om särbegåvning. Man kan säga att intresset och kunskapen på området har ökat under de

 • Vad innebär en pedagogisk utredning?

  Vad innebär en pedagogisk utredning?En pedagogisk utredning syftar till att få syn på en elevs behov av särskilt stöd när det trots tidigare stöd i form av extra anpassningar inte räcker för eleven

 • Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?

  Finns det något minnestest som kan göras på barn 7 - 9 år?Minnet består ju av flera olika delar, och för att få en djupare och bredare bild rekommenderar vi att det görs en psykologbedömning. Några

 • Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?

  Har ni tips på tester av visuellt och auditivt arbetsminne?Hogrefe Psykologiförlag har ett testmaterial, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities (ITPA-3), som är ett normerat språktest för barn

 • Behövs en diagnos för att få stöd från er?

  Behövs en diagnos för att få stöd från er?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

 • Hur stödjer ni förskolor och skolor?

  Hur stödjer ni förskolor och skolor?Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten finns rådgivning för dig som arbetar som lärare, förskollärare, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog eller inom

 • Tipsar ni om skolor som är bra?

  Tipsar ni om skolor som är bra?Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten för ingen statistik eller värderar skolor och förskolor. Ni kan däremot läsa om inspirerande exempel från

 • Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?

  Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?Extra anpassningar är en stödinsats som är möjlig att genomföra i den ordinarie undervisningen. Beslut tas av elevens lärare. Särskilt

 • Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?

  Hur fungerar undantagsbestämmelsen (pysparagrafen)?Om det finns särskilda skäl, får läraren bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen. Särskilda skäl är funktionsnedsättning

 • Var hittar jag läromedel?

  Var hittar jag läromedel?Här hittar du information om läromedel. Om läromedel på vår webbplats Vi har också söksidor på vår webbplats där du kan söka läromedel och material. Hitta läromedel är en