Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial för förskolan

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla

 • Bildtext saknas

  Att delta på lika villkor

  Hur skapar man en likvärdig skolsituation för ett barn med synnedsättning i en skola som till stor det är utformad utifrån visuella förutsättningar? Är det ens möjligt? Det är frågor som den nya

 • Bildtext saknas

  Specialpedagogiska skolmyndigheten - Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik

  Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet,

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalogen 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel

 • Bildtext saknas

  Studiepaket NPF - Informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande

 • Bildtext saknas

  Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

  För att kunna erbjuda alla studerande goda villkor för lärande krävs kunskap. Den här skriften bidrar med information om pedagogiskt stöd till vuxna med utvecklingsstörning. Skriften ger också

 • Bildtext saknas

  Anpassade läromedel 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten anpassar förlagsutgivna läromedel för elever med synnedsättning i förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, särvux, Komvux och SFI.

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2018, Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Specialpedagogiska skolmyndigheten har analyserat hur situationen ser ut för vår målgrupp på en övergripande nivå. Myndighetens rapport Villkor för utbildning som presenterades 2018 gav oss

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

  På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. För våra elever som är döva eller har hörselnedsätt­ning stärks möjligheterna till

 • Bildtext saknas

  Insatser i skolan för elever med adhd

  FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de kriterier som satts upp för vilka studier som ska