Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 181 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

  När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalog 2018

  I den här katalogen hittar du våra läromedel och pedagogiska material. Specialpedagogiska kolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå 

 • Bildtext saknas

  Blissbulletinen

  Blissbulletinen är en tidning med bliss för elever, pedagoger, skolpersonal med flera. Bliss är ett grafiskt begreppsbaserat symbolspråk som består av ett begränsat antal grafiska element, karaktärer

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial för förskolan

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial för förskolan. Förskolans verksamhet ska enligt läroplanen vara "rolig, trygg och lärorik för alla

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2018

  Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av

 • Bildtext saknas

  Insatser i skolan för elever med adhd

  FoU-rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd, utblick via internationella tidskrifter” finns inte längre för beställning. Det beror på att de kriterier som satts upp för vilka studier som ska

 • Bildtext saknas

  Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola

  I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hur det har uppfattats och använts i en svensk

 • Bildtext saknas

  Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering

  Informations- och kommunikationsteknik som främjar inkludering - utveckling och möjligheter för de europeiska länderna. I denna rapport presenteras huvudresultaten från European Agencys projekt

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2016

  Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. Goda relationer, samsyn och samarbete är ledord i arbetet mot lång och olovlig frånvaro i skolan. I tidningen kan du läsa om en

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2018

  Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? Fokusera på vad eleven kan, visualisera undervisningen, se till att verksamheten har