Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på stödmaterial gav 24 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Språkstörning - en pedagogisk utmaning

  Språkstörning - en pedagogisk utmaning är ett stödmaterial för dig som möter tonårselever.  Språkstörning är en funktionsnedsättning som stäl­ler stora krav på pedagogens kunnande och flexibilitet.

 • Bildtext saknas

  Det lilla ordet främst

  Det lilla ordet främst är en handledning om att skapa förutsättningar för att främst kunna arbeta förebyg­gande och hälsofrämjande i skolan. Handledningen förmedlar skolors erfarenheter samt

 • Bildtext saknas

  Reflektionsunderlag för elevhälsan

  Reflektionsunderlag för elevhälsan är en box som innehåller ett exemplar av handledningen Det lilla ordet främst ‒ ett förebyggande och hälso­främjande arbetssätt i skolan samt fyra

 • Bildtext saknas

  Va´ då akåkå?

  Det finns barn, ungdomar och vuxna med tal-, språk- och kommunikationssvårigheter inom olika verksamheter i förskola, skola och vuxenundervisning. Den som har en grav tal- och språkstörning med

 • Bildtext saknas

  Ögat, seendet och synskador

  I dvd-filmen möter vi synpedagog Göran Cedermark som ger en enkel och tydlig bild av hur ögat och seendet fungerar. Filmen är ett bra utgångsmaterial för att lättare kunna förstå hur man kan arbeta

 • Bildtext saknas

  Vi är inte bra på barn som Oscar ‒ hur kan vi bli det?

  "Oscar ska ju växa upp här i Sollebrunn. Då ska han kunna gå i vår skola med de andra barnen. Vi kan väl inte säga att Oscar inte kan gå i vår skola om vi inte ens har försökt!" Det här är

 • Bildtext saknas

  Ta ansvar för samverkan

  Varför behövs samverkan i samhällets stöd till barn och unga med funktionshinder? För att till exempel tvååriga Klara ska kunna leka med sina kompisar på förskolan, för att elvaåriga Ibrahim ska ha

 • Bildtext saknas

  Loggbok - Stödmaterial förskola

  Denna loggbok är en del av ett webbaserat stödmaterial för förskolan. Loggboken är avsedd för personliga reflektioner under gemensam fortbildning. Loggboken har 40 linjerade blad.

 • Bildtext saknas

  När tålamodsburken rinner över - om att ritprata

  Författaren till denna bok har inspirerats av den amerikanska pedagogen Carol Gray, som sedan början av 90-talet har arbetat med Social stories. Genom att utgå från barnets starka visuella förmåga

 • Bildtext saknas

  Kom och se på CCTV

  Ett bildmaterial för förskolebarn bestående av förminskade fotografier för användning i ett förstorande TV-system. Bilderna är sammanställda kategorivis på fyra ark: mat, djur, fordon och