Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Läromedelskatalogen 2019

  Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. I många fall är pedagogens val av läromedel

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2018, Specialpedagogiska skolmyndigheten

  Specialpedagogiska skolmyndigheten har analyserat hur situationen ser ut för vår målgrupp på en övergripande nivå. Myndighetens rapport Villkor för utbildning som presenterades 2018 gav oss

 • Bildtext saknas

  Delaktighet – ett arbetssätt i skola, informationsblad

  Informationsbladet presenterar skriften Delaktighet - ett arbetssätt i skolan. I skriften presenteras en modell för delaktighet som bygger på ett kontextuellt sätt att undersöka, förstå och utveckla

 • Bildtext saknas

  Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning

  Den här utvecklingsrapporten presenterar resultatet från en nationell kartläggning av skolors och huvudmäns behov av stöd i arbetet med att möta elever med språkstörning. Denna kartläggning har

 • Bildtext saknas

  Studiepaket NPF - Informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Studiepaketet NPF. Målet med detta studiepaket är att ge dig, som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, en grundläggande

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2019 – Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) är ingen homogen grupp. Därför behöver stödet i undervisningen utgå från den enskilda individens behov. Men det finns generella

 • Bildtext saknas

  Till dig som möter barn och elever med språkstörning

  Den här guiden visar exempel på vilket stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder dig som arbetar med barn och elever med språkstörning. För att ta del av myndighetens erbjudande kan du också

 • Bildtext saknas

  Inclusive Early Childhood Education

  Quality in early childhood education is a prominent concern for policy-makers and has recently become a priority for many international and European organisations. Given these international concerns,

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2017

  När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu gått in på sitt tionde verksamhetsår kan det med tillfredsställelse noteras att mycket har hänt under dessa tio år såväl som under det senaste

 • Bildtext saknas

  En tillgänglig utbildning - för att alla ska lyckas i lärandet

  Med hjälp av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan verksamheterna skatta tillgängligheten, få en gemensam förståelse för vad tillgänglig lärmiljö innebär samt ta fram en handlingsplan