Söksida

Din sökning på gav 181 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

  När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2018

  Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av

 • Bildtext saknas

  Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola

  I den här rapporten presenterar vi implementeringsprocessen av ett pedagogiskt verktyg som heter Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning, samt hur det har uppfattats och använts i en svensk

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Swedish Sign language

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Sign Language interpreting

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar,

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om svenskt teckenspråk

  Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

  På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. Båda språken är levande och likvärdiga i skolans verksamhet. För våra elever som är

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om teckenspråkstolkning

  Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa

 • Bildtext saknas

  Lär dig svenskt teckenspråk

  Teckenspråk är bra att kunna, både för dig som har en hörselnedsättning och för dig som har syskon eller föräldrar som använder teckenspråk. Med teckenspråk kan du kommunicera med fler människor och

 • Bildtext saknas

  What you need to know about bilingualism and special schools

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan. På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven