Söksida

Din sökning på "lika värde nr" gav 14 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2018

  Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? Fokusera på vad eleven kan, visualisera undervisningen, se till att verksamheten har

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2017

  Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2016

  En god ljudmiljö underlättar för alla i en inlärningssituation – barn, elever och personal. Men hur skapas den? I det här numret av Lika värde kan du läsa om skolor som förbättrat ljudmiljön och om

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2016

  Temat för det här numret av Lika värde är Vänd frånvaro till närvaro. Goda relationer, samsyn och samarbete är ledord i arbetet mot lång och olovlig frånvaro i skolan. I tidningen kan du läsa om en

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2016

  Det här numret av Lika värde har elevhälsan som tema. Elevhälsans roll att arbeta förebyggande är ganska ny. Viljan att förändra arbetssättet finns, men det är inte helt lätt. I det här numret kan du

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2016

  I det här numret av tidningen Lika värde kan du läsa om en studieverkstad i Stenungsund, som erbjuder specialpedagogiskt stöd och ett projekt i Dalarna, vars mål är att göra utbildningen tillgänglig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2015

  Hur kan man arbeta inkluderande i skolan? Vilken roll har skolhuvudmannen i detta arbete? Och vad kan man göra konkret i en skola, måste man lägga ner alla särskilda grupper? Det är några av frågorna

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2015

  I höstnumret av Lika värde är temat läsa, skriva och räkna. Att kunna läsa, skriva och räkna är färdigheter som påverkar både självbilden och den personliga utvecklingen. I det här numret kan du läsa

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2015

  I vårnumret av Lika värde kan du läsa om verksamheter som arbetar med flerspråkighet och mångfald. Att arbeta med flerspråkiga barn och elever är både utmanande och givande berättar de vi träffat i