Söksida

Din sökning på gav 41 träffar på frågor och svar

  • Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?

    Kan "Phonics" jämföras med någon svensk metod?Phonics är en benämning från den engelskspråkiga världen, som närmast kan översättas med ”strukturerad fonem-grafem-koppling”. Det är likt det som vi