Söksida

Din sökning på gav 412 träffar på frågor och svar

  • Kan Wittingmetoden kombineras med någon annan metod?

    Kan Wittingmetoden kombineras med någon annan metod?Wittingmetoden bygger på att inte blanda in andra metoder i träningen. Val av metod bör vara förankrat i ett åtgärdsprogram med utgångspunkt i

  • Hur kan vi hjälpa en femåring som stammar?

    Hur kan vi hjälpa en femåring som stammar?Det är viktigt att stimulera barnet att prata och samspela med andra barn och vuxna. De vuxna blir förebilder för de andra barnen genom att ge barnet som har