Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 4170 träffar på läromedel

 • Bild saknas

  Ji bo pengava bilind Dersen Kurdi

  Ji bo pengava bilind Dersen Kurdi.

 • Bild saknas

  Naturkunskap 1b

  I böckerna Naturkunskap 1a1, 1b och 2, finns mängder med förslag på naturvetenskapliga experiment, övningar i källkritik och etisk analys. Varje kapitel i serien avslutas med elevuppgifter som lockar

 • Bild saknas

  Svenska impulser 3

  Svenska impulser är ett läromedel i svenska som söker nya vägar till lärande och utveckling, allt inom ramen för en tydlig struktur.

 • Bild saknas

  Pedagogiska teorier och praktiker

  Pedagogiska teorier och praktiker är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Det behandlar bland annat pedagogiska teorier/skolor och hur dessa används i praktiken samt pedagogiska

 • Bild saknas

  Pedagogiska teorier och praktiker

  Pedagogiska teorier och praktiker är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Det behandlar bland annat pedagogiska teorier/skolor och hur dessa används i praktiken samt pedagogiska

 • Bild saknas

  Utkik Samhällskunskap 7-9 Grundbok

  Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO, men när det gäller samhällskunskapen är all text nyskriven

 • Bild saknas

  Utkik Samhällskunskap 7-9 Grundbok

  Utkik är ett basläromedel i SO för årskurs 7-9. Innehållet är framtaget utifrån Lgr 11 och är till viss del en vidareutveckling av Punkt SO, men när det gäller samhällskunskapen är all text nyskriven

 • Bildtext saknas

  Utkik Historia 7-9 Grundbok

  Innehållet i Utkik 7-9 Historia Grundbok är uppbyggt kring innehållet i Lgr 11. Alla kapitel innehåller, förutom den berättande texten, ett antal fördjupnings- och metoduppgifter som tränar de

 • Bildtext saknas

  Utkik 7-9 Geografi

  tkik 7-9 geografi grundbok är uppbyggd utifrån det centrala innehållet i Lgr 11. Alla kapitel inleds med ett verklighetsanknutet ”case” som leder eleverna in i kapitlet och ger en övergripande

 • Bild saknas

  Matte Direkt Borgen Facit 6A Ny upplaga

  MatteBorgen 4-6 är nu reviderad och anpassad till Lgr 11. Allt som tidigare uppskattas finns kvar: den enkla och tydliga strukturen, möjligheten att låta eleven arbeta utifrån sin nivå samt alla