Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 181 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om teckenspråkstolkning

  Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om svenskt teckenspråk

  Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots

 • Bildtext saknas

  Lär dig svenskt teckenspråk

  Teckenspråk är bra att kunna, både för dig som har en hörselnedsättning och för dig som har syskon eller föräldrar som använder teckenspråk. Med teckenspråk kan du kommunicera med fler människor och

 • Bildtext saknas

  Socialt nätverk manual

  Manual för kartläggning av kommunikationen mellan individer med komplexa kommunikativa behov och deras kommunikationspartners. Vänder sig till yrkesverksamma som i sitt arbete undervisar om eller ger

 • Bildtext saknas

  Tidiga insatser för barn i behov av stöd

  Framsteg och utveckling 2005-2010 Denna rapport presenterar de huvudsakliga framsteg och förändringar som skett i Europa sedan 2005 inom området tidiga insatser för barn i behov av stöd. Det är en

 • Bildtext saknas

  Villkor för utbildning

  Den här rapporten innehåller en kartläggning av villkor som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har att förhålla sig till i sin utbildningssituation. Mer precist fokuserar vi på i vilken

 • Bildtext saknas

  Lära, utveckla och använda teckenspråk

  Elever som går i grundsärskolan och gymnasiesärskolan och har en hörselnedsättning kan lära, utveckla och använda teckenspråk. Men elevens möjligheter att utveckla sitt sätt att kommunicera är

 • Bildtext saknas

  Med ljudet som omvärld

  Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Men hur kan man vara delaktig om allt ljud runt omkring är så starkt att ingenting går att urskilja? Eller om det är så tyst så att ingenting

 • Bildtext saknas

  Lärarutbildning för inkluderande undervisning i Europa utmaningar och möjligheter

  Materialet är en sammanfattande rapport om hur lärarutbildning kan främja inkludering och hur lärare i sin grundutbildning förbereds för att möta den mångfald av behov som kan finnas i en elevgrupp.

 • Bildtext saknas

  ECI Policy paper

  The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) analysis on Early Childhood