Söksida

Din sökning på gav 3027 träffar på läromedel

 • Bildtext saknas

  Svenska Direkt åk 9 Grundbok

  Svenska Direkt är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för åk 7-9. Svenska Direkt är ett läromedel som tar fasta på att språk uppstår i mötet mellan människor, och utvecklas bäst

 • Bild saknas

  ABC-klubben åk 3 Nyckeln till skatten Läsebok A

  ABC-klubben är ett basläromedel i svenska för förskoleklass till årskurs 3. Det har gedigen vetenskaplig grund, förankring i de nya kursplanerna, tydlig progression och ger stora möjligheter till

 • Bild saknas

  Der Sprung 4 Övningsbok

  Der Sprung! är ett målstyrt läromedel som ökar elevernas lust att ge sig i kast med det nya språket. Den tydliga arbetsgången mot klara och bestämda mål i kombination med ett spännande och

 • Bildtext saknas

  Viewpoints 2

  Viewpoints 2 Elevbok består av stimulerande och omväxlande texter av både nya och erkända författare från hela världen, bland andra John van de Ruit (Sydafrika), Evan Wright (USA), Arundhati Roy (

 • Bild saknas

  Favorit matematik 2B

  Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen, välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos

 • Bild saknas

  Spår av tro 1-2

  I Spår av tro lär eleverna känna Bibeln och den kristna traditionen.

 • Bild saknas

  Tänk och Räkna 5b

  I Tänk och räkna 5b inleds varje kapitel med en gemensam introduktion där kapitlets mål finns tydligt angivna. Efter grundsidorna följer utvärdering och därefter väljer eleven fördjupningsuppgifter

 • Bild saknas

  Grande Escalade 4 Facit

  Grande Escalade är en fristående fortsättning på Escalade, avsedd för steg 3 och 4 på gymnasiet och vuxenutbildningen. Grande Escalade 3 har tolv kapitel som vardera innehåller en bastext (

 • Bildtext saknas

  Klara svenskan Elevbok Åk 4 Språklära

  I Klara Svenskans arbetsgång byggs kunskapen upp med hjälp av lärar- och kamratstöd i en varsam progression, så kallad scaffolding eller vägledd undervisning. Varje årskurs i Klara svenskan behandlar

 • Bildtext saknas

  New Champion 5 lärarpärmen

  New Champion 5 LärarpärmenLärarpärmen innehåller bland annat kapitelkommentarer, extraövningar kring ord och uttryck respektive grammatik, diagnostiska uppgifter och minigrammatik.