Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 200 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Jag vet, jag kan!

  Barn och ungdomar som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med autismspektrumtillstånd finns inom olika skolformer och boendeverksamheter. Det finns praktisk kunskap, men det finns inte

 • Bildtext saknas

  Mentorshandboken

  Att få stöd i studiesituationen är viktigt i utbildning på alla nivåer, även på universitet och högskolor. Mentorshandboken är ett webbaserat stödmaterial för mentorer som stödjer studenter med

 • Bildtext saknas

  Unga med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa

  Brister i skolan leder till ökad psykisk ohälsa bland unga med funktionsnedsättning. Andelen unga som har återkommande psykosomatiska symtom har ökat över tid och fördubblats sedan mitten av 1980-

 • Bildtext saknas

  Digitalt lärande - för att nå målen

  Publikationen Digitalt lärande för att nå målen kan vara ett stöd för er som vill utveckla en lärmiljö där digitala verktyg är en naturlig del. Den ersätter ett tidigare material, som då hade

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2019

  När ett verksamhetsår ska summeras sker det i tabeller, diagram och analyser. Den här årsredovisningen är inget undantag. Uppgifterna baseras på de många tusentals dialoger och möten som är våra

 • Bildtext saknas

  Hörteknik och dess användning i skolan HODA litteraturstudie

  I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel.

 • Bildtext saknas

  Hörteknik och dess användning i skolan HODA projektets resultat

  I vårt land finns omkring 4 600 barn och ungdomar med en hörselnedsättning av den grad att de förskrivits hörapparater, kokleaimplantat, benförankrad hörapparat eller annat personligt hjälpmedel.

 • Bildtext saknas

  Mentor handbook – for mentors supporting students in higher education

  For many students, mentoring support in connection with university studies can be essential in order for them to be able to complete the studies they have begun. Both students and mentors describe

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial elevhälsa ‒ informationsblad

  Enligt skollagen ska elevhälsan främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett stödmaterial som syftar till att skolor ska kunna utveckla ett mer

 • Bildtext saknas

  Delaktighet - ett arbetssätt i skolan

  Att uppleva och känna delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling. Erfarenheter visar att särskilt elever med funktionsnedsättning möter hinder för delaktighet i skolan och att behovet