Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 188 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2017

  När Specialpedagogiska skolmyndigheten nu gått in på sitt tionde verksamhetsår kan det med tillfredsställelse noteras att mycket har hänt under dessa tio år såväl som under det senaste

 • Bildtext saknas

  En tillgänglig utbildning - för att alla ska lyckas i lärandet

  Med hjälp av Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning kan verksamheterna skatta tillgängligheten, få en gemensam förståelse för vad tillgänglig lärmiljö innebär samt ta fram en handlingsplan

 • Bildtext saknas

  SAMS – Samverkan för en obruten skolgång för placerade barn och unga

  När barn och unga blir placerade i samhällsvård är det hemkommunens ansvar att säkerställa att de får den utbildning de har rätt till. För att den rätten ska säkras krävs det att skola och

 • Bildtext saknas

  Stödmaterial hörselnedsättning – informationsblad

  Det här informationsbladet presenterar Specialpedagogiska skolmyndighetens webbaserade stödmaterial om hörselnedsättning. Stödmaterialet vänder sig till dig som möter barn, elever eller

 • Bildtext saknas

  Årsredovisning 2016

  Specialpedagogiska skolmyndighetens årsredovisning 2016 "Myndigheten arbetar kontinuerligt med att effektivisera och kvalitetssäkra de interna processerna. Detta görs bland annat genom arbetet med

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2017

  Användning av digitala verktyg i lärandet ger möjlighet till mer individuella lösningar. I nummer 4 av tidningen Lika värde 2017 kan du få råd att komma igång med digitalt lärande och läsa om

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3, 2017

  Extra anpassningar finns för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleverna. I Lika värde nummer 3 2017 kan du läsa om hur tre skolor har utvecklat nya arbetssätt för att möta sina elevers

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2017

  Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Sign Language interpreting

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar,