Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på gav 200 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 3-4, 2019 - Tema: Sällsynta funktionsnedsättningar

  Det kan vara en utmaning att göra sin verksamhet tillgänglig för ett barn eller en elev med en sällsynt funktionsnedsättning. Men det kan också vara sporrande, för det tvingar oss att tänka nytt och

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 2, 2017

  Lika värde nr 2, 2017,  har temat Förskolan. Alla barn är välkomna till förskolan. Men hur möter förskolan utmaningar som att få med alla barn i leken eller att ta emot ett barn med en ovanlig

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 4, 2018

  Utvecklingsarbete kan genomföras på många olika sätt. Det kan vara stora projekt för en hel verksamhet och det kan vara små förändringar i det vardagliga arbetet. I årets sista nummer av

 • Bildtext saknas

  Lika värde nr 1, 2017

  Temat för det här numret av Lika värde är Stöd för utveckling. När lärmiljön inte fungerar för alla barn och elever kan det vara dags att utveckla verksamheten. En del tar då hjälp utifrån. I det här

 • Bildtext saknas

  Arbeta med språkstörning i förskola och skola

  Språkstörning är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att producera och förstå talat språk. Svårigheterna skiljer sig åt mellan olika personer och kan ändra karaktär över tid. Skollagen är

 • Bildtext saknas

  Working with developmental language disorder in preschools and schools

  Developmental language disorder, DLD, is a disability that manifests itself differently for different children and pupils. Sweden’s Education Act, on the other hand, is the same for all. It states

 • Bildtext saknas

  Självreflektionsverktyg för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan

  Detta självreflektionsverktyg har tagits fram som en del i projektet om Inkluderande Utbildning i Förskolan (IECE-projektet) som genomfördes av European Agency for Special Needs and Inclusive

 • Bildtext saknas

  Inclusive Early Childhood Education Environment Self-Reflection Tool

  This Self-Reflection Tool was developed as part of the Inclusive Early Childhood Education (IECE) project, conducted by the European Agency for Special Needs and Inclusive Education from 2015 to 2017

 • Bildtext saknas

  Early childhood intervention (ECI)

  The purpose of this paper is to give an overview of the main conclusions and recommendations of the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) analysis on Early Childhood

 • Bildtext saknas

  Åsbackaskolan

  Specialpedagogiska skolmyndigheten driver på uppdrag av staten Åsbackaskolan, som är en skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med