Söksida

Din sökning på gav 181 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Raising Achievement for all Learners

  The purpose of this paper is to provide a summary of the key messages from the European Agency for Development in Special Needs Education (the Agency) project on Raising Achievement for all Learners

 • Bildtext saknas

  STEP UP – orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning

  STEP UP är ett EU-projekt om orientering och förflyttning för barn och elever med synnedsättning och för barn och elever med synnedsättning i kombination med ytterligare funktionsnedsättning. ”STEP

 • Bildtext saknas

  Early Childhood Intervention Progress and Developments 2005 2010

  This report presents an overview of the progress and main changes that are evident at the European level since 2005 in the area of Early Childhood Intervention (ECI). These developments are general

 • Bildtext saknas

  Teckenspråk talat och skrivet språk

  En forskningssammanställning om tvåspråkighet. Intresset att forska om tvåspråkighet med kombinationen teckenspråk, talat och skrivet språk växer. Det visar sig bland annat i att fler och fler

 • Bildtext saknas

  Observationsschema för skolans auditiva miljö

  Observationsschemat är ett hjälpmedel till skolans personal för att tydliggöra hur förutsättningarna ser ut för hörteknik, pedagogik och ljudmiljö. Genom ett tydliggörande kan skolan vidta åtgärder

 • Bildtext saknas

  EuroNews 22

  EuroNews är en tidskrift som kommer ut ett par gånger per år med specialpedagogiska nyheter från de länder som ingår i European Agency for Special Needs and Inclusive Education.

 • Bildtext saknas

  EuroNews 22, engelska

  EuroNews is the newsletter from European Agency for Special Needs and Inclusive Education which provides information about the Agency's activities and about what is happening in the field of special

 • Bildtext saknas

  Teacher Education For Inclusion Across Europé

  Teacher Education for Inclusion across Europe – Challenges and Opportunities presents a synthesis of policy and practice from 25 Agency member countries. The Teacher Education for Inclusion project

 • Bildtext saknas

  Assistive Listening and Communication Devices at School (HODA)

  This paper is a translation of the report Hörteknik och dess användning i skolan (the HODA Study), which we call Assistive Listening and Communication Devices at School1 in English. The study was

 • Bildtext saknas

  Bliss For those who need to communicate in symbols

  It is second nature to most of us to communicate with others by speech and writing. It is a basic human right to be able to influence one’s life situation through communication. But in Sweden alone