Hoppa till innehåll

Söksida

Din sökning på "bra att veta om" gav 6 träffar på publikationer

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om teckenspråkstolkning

  Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar, studier, fritidsaktiviteter, föräldramöten, studiebesök och religiösa

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om svenskt teckenspråk

  Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett teckenspråk, liksom ett talat språk, är starkt kopplat till dess lands kultur. Trots

 • Bildtext saknas

  Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan

  På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven form. För våra elever som är döva eller har hörselnedsätt­ning stärks möjligheterna till

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Sign Language interpreting

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om teckenspråkstolkning. Teckenspråkstolkning kan användas i alla möjliga sammanhang, till exempel läkarbesök, arbetsplatsmöten, föreläsningar,

 • Bildtext saknas

  What you need to know about bilingualism and special schools

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om tvåspråkighet och specialskolan. På den tvåspråkiga specialskolan undervisas eleverna i två språk, svenskt teckenspråk och svenska i skriven

 • Bildtext saknas

  What you need to know about Swedish Sign language

  Detta är den engelska översättningen av Bra att veta om svenskt teckenspråk. Det svenska teckenspråket är ett av cirka 160 olika teckenspråk i världen och är alltså inte internationellt. Ett