Bilden visar en filmkamera med illustration och text i skärmen. Ovanför filmkameran står en text "Vodden Lika Värde"

Vodd: Tvåspråkig läs- och skrivutveckling

I detta avsnitt diskuterar vi hur barn som är döva eller har hörselnedsättning lär sig att läsa och skriva med särskilt fokus på stavning och om teckenspråket kan påverka läs- och skrivutvecklingen. 

Vodd: Tvåspråkig läs- och skrivutveckling för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Lina Jerpö, samordnare tvåspråkighet, samtalar med Moa Gärdenfors, doktorand vid Stockholms universitet, och Elin Hermvik, speciallärare på Östervångsskolan om hur läs- och skrivutvecklingen ser ut hos barn som är döva eller har hörselnedsättning. I vodden diskuterar Moa och Elin hur barn som är döva lär sig att stava. Moa berättar också om sin forskning som visar att döva barn stavar bättre än hörande barn och vad det beror på. 

Publicerat fredag 18 juni 2021