En bild på en kamera som visar Nyanlända döva och språkdeprivation i ett skol- och livsperspektiv samt titeln VODDEN LIKA VÄRDE

Vodd: Nyanlända elever som är döva och språkdeprivation - i ett skol- och livsperspektiv

I detta avsnitt diskuterar vi nyanlända elever som är döva och hur deras språk- och utbildningsbakgrund kan se ut och vad som händer om man inte har fått språk tidigt. 

Nyanlända elever som är döva och språkdeprivation i ett skol- och livsperspektiv

I detta voddavsnitt samtalar vår moderator Petra Eklund med Bülent Yalcin, lärare på Manillaskolan, Marika Hedberg, specialpedagog på Region Skånes dövenhet och Nora Duggan, doktorand på Stockholms universitet om elever och vuxenstuderande som är nyanlända och döva och hur deras språk- och utbildningsbakgrund kan se ut. Vi diskuterar framgångsfaktorer och utmaningar i undervisning av denna målgrupp. Bülent berättar om hur Manillaskolan arbetar med målgruppen, Marika bidrar med dövenhetens beprövade erfarenhet om konsekvenser av språkdeprivation hos vuxna som är döva och Nora berättar lite om Stockholms universitets forskning om nyanlända vuxenstuderande som är döva. 

Illustration av två personer som tecknar med varandra. Personen till höger har en hörapparat på sig.

Våra skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Publicerat tisdag 30 november 2021