Vodd: Forskning i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet

Teckenspråkets dag firas den 14 maj varje år. I år är det 40 år sedan riksdagen erkände svenskt teckenspråk som dövas första språk och att den skulle användas i undervisningen. Forskning i svenskt teckenspråk under 1970-talet bidrog en del till beslutet. Vi samtalar med forskning om hur forskning i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet sett ut sedan 1970-talet till idag samt behov av forskning i framtiden. 

Forskning i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet

I detta avsnitt samtalar vi om forskning i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet med Krister Schönström, Ingela Holmström och Johanna Mesch som arbetar på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. 

I detta avsnitt samtalar vi om forskning i svenskt teckenspråk och tvåspråkighet med Krister Schönström, Ingela Holmström och Johanna Mesch som arbetar på Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet. 

Publicerat tisdag 30 november 2021