Bilden visar en filmkamera.

Vodd: Fjärr- och distansundervisning

I detta avsnitt diskuterar vi fjärr- och distansundervisning med utgångspunkt i de krav som ställs på tvåspråkig undervisning i svenskt teckenspråk. 

Vodd: Fjärr- och distansundervisning

Petra Eklund, kommunikatör, samtalar med Per Markström, teckenspråksutbildare fjärrundervisning i svenskt teckenspråk och Ida Skillmark, speciallärartrainee på Birgittaskolan. De talar om fördelar och nackdelar med fjärr- och distansundervisning. Allt med utgångspunkt i kraven som ställs på tvåspråkig undervisning i svenskt teckenspråk. 

Publicerat fredag 18 juni 2021