Vodd: Ekeskolan undervisar elever via Zoom

Ekeskolan är en statlig specialskola som tar emot elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning från hela landet. Under coronapandemin fick Ekeskolan en ny verklighet att förhålla sig till. De började testa skolavslutningar, elevrådsmöten och viss undervisning via Zoom, en digital plattform för videomöten. Det blev överraskande resultat. Vi samtalar med personal på Ekeskolan om detta. 

Ekeskolan undervisar elever via Zoom

Voddavsnittet är textad och tal- och teckenspråkstolkad. Slå på CC-funktionen om du vill ha undertexter.

I avsnittet samtalar Petra Eklund, moderator, med Sofie Persson, kurator, Stefan Axelsson, lärare, Cristina Helmersson Johansson, lärare och Kristina Lindholm, speciallärare om hur de har jobbat med Zoom i undervisning och elevrådsmöten. 

 

Publicerat tisdag 7 december 2021