Vklass-information: Vi stärker elevers rättigheter med UNICEF:s modell Rättighetsbaserad skola

Nu stärker vi elevernas rättigheter med UNICEF:s skol-modell

I våra skolor ska vi alltid se till elevernas rättigheter.
Special-skolan har börjat jobba med det på ett nytt sätt.
Vi använder en modell som UNICEF har tagit fram.
Den heter Rättighets-baserad skola eller RBS.
Skolorna ska alltså bli rättighetsbaserade.
Vi ska alltid följa barn-konventionen och
funktions-rätts-konventionen.
Det är viktigt.

UNICEF-modellen funkar ihop med
skol-lagen och läro-planen
Skollagen och läroplanen för specialskolan
säger att barnens rättigheter ska gälla
i barnens utbildning.
Modellen vi använder för att skapa en
bättre skola för ditt barn
är anpassad efter lagen och läroplanen.

Modellen är bra för den gör det lättare för oss
att jobba med elevernas rättigheter.
Det är inte något vi bara gör just nu.
Det här är ett lång-siktigt arbete.
Då behöver vi ha en bra plan.
Modellen är vårt verktyg.

I en rättighetsbaserad skola
pratar man inte bara om rättigheter
I en rättighetsbaserad skola lär sig eleverna
om sina mänskliga rättigheter.
Själv-klart.
Men det är inte bara prat.
Skolan måste också se till
att rättigheterna gäller på skolan.
Vi måste uppfylla rättigheterna.
Vi måste leva upp till dem.

Det tar tid att göra skolan
rättighetsbaserad
Modellen vi använder har flera steg.
Vi ska bland annat:
• Undersöka hur det är på skolan.
• Utbilda om barns rättigheter.
• Planera hur vi ska göra det bättre för eleverna.
• Genomföra förbättringarna.
• Undersöka om det har blivit bättre.

Det här tar ungefär två eller tre år att göra.
Sen börjar vi om från början igen.
Modellen hjälper oss att göra det här ordentligt.


Hela skolan är med i arbetet
Vi väljer några som ska hålla ihop arbetet.
Vi kallar dem rättighets-koordinatorer.
De som leder arbetet är de här koordinatorerna
och elev-rådet.

Elevrådet har en viktig roll.
Men alla på skolan ska vara med i arbetet,
på olika sätt.
Både elever och personal.


Det här är målet med arbetet
Målet är alltså att följa det som står i
barn-konventionen och funktionsrätts-konventionen.
Det betyder att
varje gång vi ska bestämma något på skolan
måste vi kolla: funkar det här?
Vad står det i konventionerna?
Vad har eleverna rätt till?
Blir det här bra för dem?

Det betyder också att
vi måste tänka på vad eleverna har rätt till
i alla situationer i skolan.
Vi måste tänka på hur det funkar
mellan elever och personalen på skolan.
Gör vi rätt?
Vad står det i konventionerna?

Fem viktiga saker som leder till
en bättre skola för ditt barn
Man kan säga att vi behöver göra fem saker
för att göra skolan rättighetsbaserad.
Det är:
1. Att vi alla lär oss mer om barns rättigheter.
2. Att vi ger eleverna mer inflytande.
3. Att vi engagerar oss för barns rättigheter.
4. Att vi implementerar rättigheterna.
Alltså, att vi inte bara pratar om rättigheter
utan att vi följer dem i skolan på riktigt.
5. Att vi samverkar.

Läs mer
Läs vad de skriver om en
rättighetsbaserad skola på
UNICEF:s hemsida.
Har du frågor om det här?
Kontakta oss på skolan.

Teckenspråksöversättning
Publicerat onsdag 28 oktober 2020