För dig som är vårdnadshavare

Är du vårdnadshavare och har barn som tillhör specialskolans målgrupp? Är det dags för skolstart höstterminen 2023? Eller behöver ditt barn byta skolform till specialskola? Här har vi samlat all information om specialskola som du kan behöva inför skolvalet och ansökan till specialskolan. Sista dag att söka till specialskola inför skolstart höstterminen 2023 är den 15 november. 

Vill du söka till specialskola?

Så här kan du söka till specialskola. Sista ansökningsdag är 15 november.

Våra skolor och inriktningar

Regionala skolor för elever som är döva eller har hörselnedsättning

Nationella skolor för elever med grav språkstörning

Nationell skola för elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning

Nationell skola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning samt elever med medfödd dövblindhet

Publicerat fredag 1 juli 2022