Vänerskolans lärmiljöer

På Vänerskolan är vårt självklara mål att alla elever kan delta i undervisningen fullt ut. Vi erbjuder en lärmiljö som är tillgänglig för våra elever både visuellt, ljudmässigt och fysiskt men också pedagogiskt och socialt. 

God visuell miljö med utgångspunkt i tvåspråkighet 

Varje klassrum är möblerat utifrån tillgänglighetsaspekter så att alla elever kan ta del av den tvåspråkiga undervisningen. Bland annat är en viktig förutsättning att klassrummen har en god och lugn visuell miljö. I de flesta klassrummen är bänkarna placerade i halvcirkel- eller U-form för att lärare och elever ska kunna se varandra bra. Alla klassrum har en interaktiv skrivtavla, som är ett visuellt stöd till den tvåspråkiga undervisningen. I undervisningen använder vi olika visuella pedagogiska signaler för att till exempel underlätta turtagning. 

God ljudmiljö med modern hörteknik 

Våra klassrum är akustikbehandlade och utrustade med hörslingor och modern hörteknik. Tillsammans med Vänerskolans hörseltekniker pågår det ett ständigt utvecklingsarbete kring den auditiva miljön.

Digitalt lärande

Elever från förskoleklass till år 4 har var sin lärplatta, med pedagogiska program som nyttjas i undervisningen. Elever i år 5-10 har istället var sin bärbar dator som är anpassad för skolundervisning.

Alla klassrum på Birgittaskolan är utrustade med en interaktiv skrivtavla.

Till stöd för det digitala lärandet finns både it-tekniker och it-pedagog tillgängliga.

Teckenspråkiga förebilder 

Våra elever får i skolan möta både elever och personal, som också är döva eller har hörselnedsättning och är teckenspråkiga samt personal som är hörande och teckenspråkiga. En miljö där alla har möjlighet att kommunicera stärker elevernas självbestämmande genom att de själva kan välja när, var och hur de vill vara delaktiga.

 

Publicerat torsdag 27 augusti 2020