Vänerskolans elevboende

Filmen finns inte syntolkad.

Lilla Aktuellt Teckenspråk gjorde ett inslag med en av våra elever som berättade om hur det är att bo på Vänerskolans elevboende. 

Lilla Aktuellt Teckenspråk gjorde ett inslag med en av våra elever som berättade om hur det är att bo på Vänerskolans elevboende. 

Vänerskolans boende för elever

En del av våra elever som bor långt från Vänerskolan väljer att bo på ett av Vänerskolans 5 elevboenden. Vi har också elever som istället väljer att dagpendla. På varje boende finns det plats för fyra eller fem elever.

Personal finns dygnet runt

På varje elevboende jobbar personal dygnet runt. Det är alltid två som jobbar på kvällen och en som stannar kvar över natten. Personalen är teckenspråkskunnig. Elevboendet liknar i mångt och mycket ett vanligt hem.

Vi skapar trygghet genom tätt samarbete 

För att skapa trygghet för eleven på vårt boende har vi ett tätt samarbete mellan vårdnadshavare, boende, skola och elevhälsa. Tillsammans med vårdnadshavarna utformar vi mål för eleven som vi jobbar med i boendeverksamheten. För våra nya elever utformar vi en inskolningsplan tillsammans. Vårdnadshavarna betalar inte någon avgift för att barnet bor på vårt boende. 

Vi erbjuder ett brett utbud av fritidsaktiviteter

Det är viktigt med en meningsfull fritid. Vi försöker erbjuda våra elever på våra boende ett brett utbud av fritidsaktiviteter när skoldagen är slut. Tillsammans med eleverna kommer varje boende överens om olika aktiviteter. En gång i månaden gör vi gemensamma aktiviteter med alla våra boenden. Vi åker på utflykter, badar, åker skridskor, spelar bowling, lagar mat, anordnar filmkvällar med mera.

Olika aktiviteter för våra boendeelever

Elevboendet på Björkholmsgatan

Elevboendet på Viljans väg

Elevboendet på Kronogatan

Elevboendet på Lokförargatan

Elevboendet på Regementsgatan

Publicerat torsdag 10 mars 2022