Hörselteknik

För att optimera undervisningssituationen i talklasserna har varje elev en bordsmikrofon och läraren har en trådlös mikrofon. Ljudet förmedlas till eleven via klassrummets teleslinga.

Flera av våra undervisningslokaler är utrustade med fast hörselteknik. Det säkerställer kvaliteten på ljudet bättre än en mobil utrustning.

Vänerskolan har en egen hörseltekniker anställd.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019