Digitalt lärande

På Vänerskolan ser vi tekniken som en stor tillgång inom pedagogiken.

Datorer

I klassrummen har vi internetanslutna datorer med projektor för storbildsvisning. I datorerna finns texttelefon- och bildkommunikationsprogram och olika program för talundervisning och för teckenspråksundervisning.

Smartboard

Vi har Smartboard i våra klassrum. Det gör det möjligt att jobba i olika programvaror tillsammans i grupp.

Videokonferens

På skolan har vi videokonferensutrustning som ger oss möjlighet till kontakt via ljud och bild mellan specialskolorna och med andra som har videokonferensutrustning eller bildtelefon.

It-pedagog som stöd

På Vänerskolan har vi en it-pedagog anställd. It-pedagogen håller i en del undervisning och fungerar som stöd för våra lärare.

It-tekniker

Vi har också en it-tekniker på vår skola, som ansvarar för den lokala it-supporten.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019