Två elever och en pedagog som har lektion och använder både teknik och teckenspråk

Tillgänglig skola

På Vänerskolan jobbar vi för att alla elever ska kunna delta i undervisningen fullt ut. I och med att våra elever är döva eller har en hörselnedsättning är ljudmiljön vår högsta prioritet. Vi har utrustat våra klassrum med teknik som gör att it kan användas på ett naturligt sätt i undervisningen.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat onsdag 13 juli 2016