Temadagar och läger

Grundskoleelever med hörselnedsättning bjuds in till temadagar, kompisläger och sommarläger på Vänerskolan.

Här får barnen och ungdomarna träffa andra elever med hörselnedsättning vilket ger

  • ett steg identitetsutvecklingen
  • möjlighet att få ökad kunskap för att hantera sin hörselnedsättning
  • chans att prova på teckenspråk i en teckenspråkig miljö
  • upplevelsen att arbeta med skoluppgifter i en miljö där hörselnedsättningen inte är något hinder.

Temadag

Temadagen anordnar vi en gång per år. Då bjuds även berörd personal och föräldrar in till en träff där de också får möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Läger

En gång per år har vi vårt kompisläger. I början på sommarlovet inbjuder vi till ett sommarläger. För mer information om dessa läger, kontakta Malin Johansson på malin.johansson@spsm.se

Publicerat torsdag 22 november 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019