Teckenspråksläger för nybörjare

Varje sommar ordnar Vänerskolan teckenspråksläger för elever som går i grundskola i västra Sverige och som har en hörselnedsättning.

Syftet med detta läger är att de ska få träffa andra elever med hörselnedsättning, få en ökad hörselkunskap samt möjlighet att lära sig teckenspråk.

Inför dessa läger lägger vi ut information på Vänerskolans Facebooksida och på skolans startsida.

För mer information om lägren, kontakta gärna: Malin Johansson på malin.johansson@spsm.se

Publicerat torsdag 5 september 2019