Skolans miljöarbete

Vi på Vänerskolan arbetar alla aktivt tillsammans för att skapa en bättre framtid. I vår dagliga verksamhet är miljömedvetenhet viktig.

Grön Flagg

Grön Flagg är Sveriges största miljöutmärkelse anpassat för förskola och skola. Det demokratiska arbetet och hela skolans delaktighet är centralt inom Grön Flagg. Den gröna flaggan är det synliga beviset på att skolan prioriterar ett handlingsinriktat miljöarbete och verkar för en hållbar utveckling i den dagliga verksamheten.

På Vänerskolan är det elevrådet som arbetar med miljöfrågorna. Elevrådet består av sju elever från år 2-10. Detta år har vi arbetet med målen:

  • Få eleverna medvetna om hur saker framställs och transporteras.
  • Få eleverna att förstå hur arbetsmiljön och förutsättningarna ser ut för de som framställer kläder med mera.
  • Få eleverna förstå matens väg till matbordet.
  • Få förståelse för vad händer med avfallet efter användning och överblivna produkter.
  • Få eleverna att förstå konsumtionens påverkan på miljön.
Publicerat tisdag 1 oktober 2013 Granskat tisdag 26 februari 2019