Om Vänerskolan

Vänerskolan är en 10-årig grundskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 10.

Idag går det 52 elever på Vänerskolan. Av dessa har 18 plats på våra boenden under skolveckorna.

Våra elever kommer från ett område som sträcker sig över Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län.

Vi har i alla årskurser både grupper med elever som har undervisning på teckenspråk och grupper som har undervisning på talad svenska med tekniska hjälpmedel.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019