Inskolning

På Vänerskolan tycker vi att det är viktigt elever och föräldrar ges god tid att växa in i verksamheten på ett bra sätt. Detta skapar trygghet både för barn och vuxna.

Anpassas efter familjens behov

Inskolningen anpassas till varje familjs förutsättningar och behov. Ju tidigare vi har kontakt med familjen, desto bättre kan vi planera inskolningen tillsammans.

Olika lång tid

Inskolningstiden kan variera. För yngre barn kan den pågå under ett helt läsår, medan den för en äldre elev vara betydligt kortare.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019