Besök oss eller prova på Vänerskolan

Funderar du på om Vänerskolan är rätt skola för ditt barn? Varmt välkommen att ta kontakt med oss för att besöka vår skola och få mer information om vår verksamhet. Alla besök planeras utifrån elevens individuella behov och önskemål. För elever som går i sin hemskola finns också möjlighet att prova på att vara elev på Vänerskolan. 

Välkommen att besöka oss

Vår första kontakt med en ny elev sker ofta genom att vi träffar barnet tillsammans med sin familj på ett så kallat familjebesök.  Vi välkomnar familjer att besöka vår skola och se hur den tvåspråkiga undervisningen fungerar och ta del av vår teckenspråkiga och tillgängliga lärmiljö. Vi erbjuder också besök på ett av våra elevboenden så ni får en helhetsbild av vår verksamhet. Ta gärna kontakt med oss för att få veta mer om skolan eller planera ert besök.

Prova på att vara elev

Efter att ni har besökt oss finns möjlighet för ert barn att prova på hur det är att vara elev på Vänerskolan. Vi erbjuder prova på-dagar, där ditt barn får följa med i undervisningen i en klass under några dagar. Under dessa dagar finns också möjlighet att prova att åka skolskjuts och att bo på ett elevboende.

Hur länge eleven provar på att vara elev varierar. Det kommer vi överens om tillsammans med dig som vårdnadshavare och ditt barns ordinarie skola. Ta gärna kontakt med oss! 

Vill ni att ert barn ska få delar av sin utbildning på Vänerskolan? 

På Vänerskolan finns också möjlighet för ert barn som går i sin hemskola att vara deltidselev på Vänerskolan. Att vara deltidselev innebär att ert barn kommer till Vänerskolan 1-2 dagar i veckan. Som deltidselev får barnet följa en klass schema och ta del av vår tvåspråkiga undervisning i en klass med jämnåriga klasskompisar. Hos oss testar många deltidsutbildning först för att se om Vänerskolan är ett lämpligt skolalternativ. För mer information om deltidsundervisning, kontakta gärna oss!

Ert barn har även möjlighet att söka om att få fjärrundervisning i svenskt teckenspråk parallellt med deltidsutbildningen. 

Publicerat tisdag 9 mars 2021