fyra elever är ute och kollar på kartor

Vänerskolans fritidshem

Fritidsverksamheten på Vänerskolan är en bro mellan skola och fritid som utgår från skolans heldagsperspektiv. Fritidspersonalen och skolans pedagoger har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnen.

Här erbjuder vi en lärmiljö som stimulerar barnens kreativitet, nyfikenhet och rörelseglädje. Miljön är trygg, tillgänglig och inkluderande. 

Våra två fritidsavdelningar Solen och Månen har öppet alla skoldagar och lovdagar, med undantag för några veckor under sommaren och några planeringsdagar under läsåret. Verksamheten utgår från fritidshemmens läroplan.

Vårt fritids är tvåspråkigt. Pedagogerna använder både teckenspråk och tal beroende på situation och behov. Genom vårt språkutvecklande arbetssätt utvecklar barnen sin förmåga att kommunicera, utforska och lära tillsammans med andra.

Vi uppmuntrar till lek och rörelse genom olika aktiviteter på fritids, i skolans rytmiksal och utomhusvistelse. Barnen ges möjlighet att vara delaktiga i planeringen av aktiviteterna för att utveckla tilltro till sig själva samt sin förmåga att samarbeta. Vi erbjuder barnen både planerade aktiviteter och fri lek och tar hänsyn till barnens personliga behov av balans mellan aktivitet och vila.

Kontakta oss

E-post: van-fritids@spsm.se
Mobil: 070-6924087

Publicerat tisdag 29 oktober 2019