Fritid

Vänerskolan har ett fritidshem i direkt anslutning till undervisningslokalerna. Fritidshemmet är för elever i förskoleklass till och med det läsår eleven fyller 13 år.

Våra pedagoger använder tal och är teckenspråkskunniga. Fritidshemmen har öppet 6.30-17.00 alla skoldagar och lovdagar, med undantag för tre veckor under sommaren och fyra planeringsdagar under läsåret.

Jobbar för att uppfylla målen i läroplanen

Fritidspersonal och skolans pedagoger har ett nära samarbete för att främja helhetssynen på barnen. Fritidshemmet ska bidra till att målen i läroplanen uppfylls. Vi erbjuder en trygg omvårdnad av barnen.

Social kompetens

Social kompetens främjar vi genom lek, spel och stöd vid konfliktlösningar, samlingar, och genom att låta barnet ta eget ansvar.

Lek och rörelse

Lek och rörelse främjar vi genom aktiviteter i skolans rytmiksal och utomhusvistelse. Vi erbjuder barnen både planerade aktiviteter och fri lek.

Kreativitet

Skapande verksamhet stimulerar den viktiga kreativiteten i barnet. Vi syr, snickrar, leker och pysslar, allt utifrån vad barnet själv väljer.

Kontakta oss

E-post: van-fritids@spsm.se
Mobil: 070-6924087

Ungdomsgården Hörnet

I anslutning till Vänerskolan finns Hörnet. Hörnet är en teckenspråksförening som är en samlingspunkt för barn, ungdomar och vuxna som är teckenspråkskunniga. Föreningen drivs av Viljan.

Hörnet har en ungdomsgård som har öppet vissa kvällar och som anordnar aktiviteter för ungdomarna.

Aktiviteter på våra boenden

Vi försöker erbjuda våra boende elever ett brett utbud av aktiviteter när skoldagen är slut. Du hittar mer information på sidan boende.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019