Elevhälsa

All personal på skolan har ett ansvar att arbeta främjande och förebyggande med hälsoarbete. 

Till vårt stöd i arbetet har vi ett elevhälsoteam bestående av kurator, skolsköterska, psykolog, logoped och specialpedagog, samt en läkare som är kopplad till skolan.

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Publicerat fredag 13 september 2019