Elevhälsa

På Vänerskolan har all personal ansvar för elevhälsan. Till vårt stöd i arbetet har vi ett elevvårdsteam bestående av kurator, skolsköterska, psykolog, logoped och specialpedagog.

Vi har också en skolläkare som kommer till oss varje månad. Elevvårdsteamet stöttar både skolans personal, eleverna och deras föräldrar.

Målet är starka och självständiga individer

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan arbetar för att eleverna som är döva eller har en hörselnedsättning ska utvecklas till självständiga, väl fungerande vuxna i ett hörande samhälle. De ska kunna ha mod och kunskap att hävda sina egna behov och intressen, som exempelvis tolk, hjälpmedel eller utbildning.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat tisdag 26 februari 2019