Boende

På Vänerskolan har vi fyra boenden för våra elever. Två villor en bit utanför centrum och två lägenheter i centrala Vänersborg. På varje boende finns det plats för fyra eller fem elever. Just nu använder vi inte vårt boende på Viljans väg eftersom alla våra boende elever får plats på våra andra boenden. Vi bemannar våra boenden dygnet runt. Personalen är teckenspråkskunnig.

Våra boenden liknar i mångt och mycket ett vanligt hem. Varje elev har eget rum där de har sina personliga tillhörigheter. Det finns möjlighet för våra elever att endast bo delar av veckan om så önskas. Föräldrar, släkt och vänner är alltid välkomna att besöka boendet när de vill. 

Tätt samarbete skapar trygghet

För att skapa trygghet har vi ett tätt samarbete mellan föräldrar, boende, skola och elevvård. Tillsammans med föräldrarna utformar vi mål för eleven som vi jobbar med i boendeverksamheten. För våra nya elever utformar vi en inskolningsplan tillsammans.

Teknisk utrustning

Våra boenden är utrustade med datorer som har internetuppkoppling med texttelefon och bildtelefon. Här finns teleslinga. Till ytterdörren har vi ljud- och ljussignaler och varje elevrum har en optisk dörrklocka. Vi har brandvarnare som är kopplade till vibratorer i alla sängar.

Mer om hur boenden för våra elever fungerar inom SPSM.

Aktiviteter

Det är viktigt med en meningsfull fritid. Vi försöker erbjuda våra boende elever ett brett utbud av aktiviteter när skoldagen är slut. Tillsammans med eleverna kommer varje boende överens om olika aktiviteter. En gång i månaden gör vi gemensamma aktiviteter med alla våra boenden. Vi åker på utflykter, fiskar, badar, åker skridskor, spelar bowling, lagar mat, anordnar filmkvällar, slöjdar med mera.

Olika aktiviteter för våra boende elever

Boendet på Björkholmsgatan

Boendet på Kronogatan

Boendet på Lokförargatan

Boendet på Viljans väg

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat söndag 20 maj 2018

Kontakt

Jonas Sandkvist

010 473 62 40 Skicka e-post

Vänerskolan, Vänersborg, Boendet Björkholmsgatan

Telefon: 010-4735590
Skicka e-post

Skype: van-bjorken
MMX: van-bjorkholmsgatans-elevhem@spsm.se

Vänerskolan, Vänersborg, Kronogatans boende

Telefon: 010-473 63 14
Skicka e-post

Skype: van-kronan
MMX: van-kronogatans-elevhem@spsm.se

Vänerskolan, Vänersborg, Boendet Viljans väg

Telefon: 010-473 63 11
Skicka e-post

Skype: van-viljan
MMX: van-viljansvag-elevhem@spsm.se

Vänerskolan, Vänersborg, Lokets boende

Telefon: 010-473 63 12
Skicka e-post

Skype: van-loket
MMX: van-lokforargatans-elevhem@spsm.se