Vänerskolans elevboende

En del av våra elever som bor långt från Vänerskolan, bor hela eller delar av skolveckan på ett av Vänerskolans 4 elevboenden. Vi har också elever som istället väljer att dagpendla. På varje boende finns det plats för fyra eller fem elever. 

På varje elevboende jobbar personal dygnet runt. Det är alltid två som jobbar på kvällen och en som stannar kvar över natten. Personalen är teckenspråkskunnig. Elevboendet liknar i mångt och mycket ett vanligt hem. 

Tätt samarbete skapar trygghet

För att skapa trygghet har vi ett tätt samarbete mellan vårdnadshavare, boende, skola och elevhälsa. Tillsammans med vårdnadshavarna utformar vi mål för eleven som vi jobbar med i boendeverksamheten. För våra nya elever utformar vi en inskolningsplan tillsammans. Varken vårdnadshavarna eller hemkommunen betalar någon avgift för att barnet bor på elevboendet.

Mer om hur boenden för våra elever fungerar inom SPSM.

Aktiviteter

Det är viktigt med en meningsfull fritid. Vi försöker erbjuda våra boende elever ett brett utbud av aktiviteter när skoldagen är slut. Tillsammans med eleverna kommer varje boende överens om olika aktiviteter. En gång i månaden gör vi gemensamma aktiviteter med alla våra boenden. Vi åker på utflykter, badar, åker skridskor, spelar bowling, lagar mat, anordnar filmkvällar med mera.

Olika aktiviteter för våra boende elever

Boendet på Björkholmsgatan

Boendet på Kronogatan

Boendet på Lokförargatan

Boendet på Viljans väg

Publicerat onsdag 30 oktober 2019