Illustration av elever som målar tillsammans

Att vara elev på Vänerskolan

Vänerskolan är en grundskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Utbildningen hos oss ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan, vilket innebär att de flesta ämnen har samma kursplaner som för grundskolan. Särskilda kursplaner finns i ämnena svenska, moderna språk, engelska, teckenspråk samt rörelse och drama.

Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 10. Våra elever kommer från ett område som sträcker sig över Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län.

Deltidsundervisning

På Vänerskolan erbjuder vi även deltidsundervisning för elever med hörselnedsättning eller elever som är döva. Att vara deltidselev innebär att barnet är inskriven i sin hemskola i västra Sverige, men kommer till Vänerskolan 1-2 dagar/vecka och får då ta del av vår tvåspråkiga undervisning i en klass med jämnåriga klasskompisar och följer då klassens schema.

Planeringsmöten och kontinuerlig kontakt mellan skolorna och tillsammans med vårdnadshavarna, är en förutsättning för att deltidsundervisningen ska fungera.

Ansökan till deltidsundervisning.

För mer information om deltidsundervisning, kontakta gärna Malin Johansson på malin.johansson@spsm.se

Publicerat tisdag 15 oktober 2019