Att vara elev på Vänerskolan

Vänerskolan är en tvåspråkig 10-årig grundskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Utbildningen hos oss ska så långt som möjligt motsvara den utbildning som ges i grundskolan, vilket innebär att de flesta ämnen har samma kursplaner som för grundskolan. Särskilda kursplaner utarbetats i ämnena svenska, moderna språk, engelska, teckenspråk samt rörelse och drama.

Vi undervisar från förskoleklass till årskurs 10. Idag går det 52 elever på Vänerskolan. Av dessa har 18 plats på skolans boenden under skolveckorna. Våra elever kommer från ett område som sträcker sig över Jönköpings, Hallands och Västra Götalands län. Vi har i alla årskurser både grupper med elever som har undervisning på teckenspråk och grupper som har undervisning på talad svenska med tekniska hjälpmedel.

Deltidsundervisning

På Vänerskolan erbjuder vi även deltidsundervisning 1-2 dagar per vecka för elever med hörselnedsättning som går i grundskolor i västra Sverige. De får då undervisning på talad svenska med hörseltekniska hjälpmedel och får möjlighet att lära sig teckenspråk i en unik teckenspråkig miljö. De får också dela erfarenheter med andra elever med hörselnedsättning som en del i identitetsutvecklingen.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat fredag 3 augusti 2018