Vänerskolan

Vänerskolan är en skola för elever som har en hörselnedsättning eller som är döva. Vi tar emot elever från Västra Götalandsregionen, Hallands län och Jönköpings län.

För ett livslångt lärande

Vi erbjuder en miljö där hörselnedsättningen inte är något hinder och eleverna får utvecklas tillsammans, som ett led i identitetsutvecklingen. Skolan har hög lärartäthet och mindre klasser, vilket bidrar till att alla blir sedda och möjligheterna ökar därmed för eleverna att nå målen.

Tvåspråkig undervisning

Alla klasser har flera pedagoger som använder svenskt teckenspråk och talad svenska i mikrofon, anpassat efter elevernas språkbehov. På så sätt får eleverna undervisning på både tal och teckenspråk, vilket ger eleverna goda förutsättningarna att utveckla båda språken.

Kursplaner

Våra elever följer samma kursplaner som elever i grundskolan, förutom i engelska, svenska, moderna språk och musik. I övriga ämnen - NO, SO, matematik, bild, hem och konsumentkunskap, idrott och hälsa samt slöjd - följer eleverna samma kursplaner som elever i grundskolan.

Auditiv miljö

Våra klassrum är akustikbehandlade och utrustade med en modern stationär hörteknik. Detta ger den bästa auditiva miljön för att främja kunskapsutvecklingen för våra elever som har en hörselnedsättning.

Skolan ansvarar för elevernas dagliga resor till och från skolan. För elever som inte kan dagpendla till skolan erbjuder skolan boendeplats, där man kan bo hela eller delar av veckan.

Vi vill ge våra elever en bra start i livet. När de slutar på Vänerskolan ska de vara väl rustade för ett livslångt lärande och för ett innehållsrikt och spännande liv.

Publicerat måndag 20 augusti 2012 Granskat onsdag 12 juni 2019