Två elever spelar ett pedagogiskt spel på en stor bildskärm

Tillgänglig skola

Östervångsskolan strävar efter att ha en hög teknisk, visuell och auditiv standard.

Hörselteknik

Våra lokaler är utrustade med moderna hörseltekniska hjälpmedel anpassade efter arbetssätt, behov och önskemål. På skolan finns hörseltekniker som ser till att all hörselteknisk utrustning fungerar.

It i lärandet

Alla elever har tillgång till Ipad eller laptop. Lärarna ger instruktioner samt feedback såväl under lektionstid som via Skolnet.

Lokalerna är försedda med smartboard och videoprojektorer för att stimulera och möjliggöra interaktivt arbete. Flera lokaler har även dokumentkamera där man kan lägga exempelvis en uppslagen bok eller föremål och få dem uppförstorade.

Publicerat fredag 14 september 2012 Granskat tisdag 14 februari 2017