Östervångsskolans boende för elever

De flesta elever på Östervångsskolan dagpendlar mellan hemmet och skolan varje vardag. För de elever som har långt att dagpendla mellan hemmet och skolan, finns det möjlighet att under skolveckorna bo på något av skolans boenden.

Vi har två boende, Fiolvägen och Fornborgen, som ligger i Lund. Båda boenden har gångavstånd till hållplatser med stadsbuss till skolan.

Vem kan få plats på våra boenden?

Elever som bor långt från Lund och skolan prioriteras när det gäller att få plats på våra boenden. Elever som bor på våra boenden har möjlighet att umgås med teckenspråkiga kamrater och personal även efter skoltid och kan därmed öka sin sociala samhörighet och få stöd i sin språkliga utveckling. Alla elever åker hem varje veckoslut.

Även elever som deltar på veckokurserna Teckenspråk för syskon och barn till döva kan, om behov finns, få sova över på våra boenden under sina respektive kursveckor. Kontakta oss i god tid om det finns behov av boende under kursveckan!

Blandade grupper

Det är blandade grupper i varje boende när det gäller ålder och kön. Det finns elever som endast är på våra boenden under delar av veckan. De kan då dela rum med en annan elev som är på boendet andra dagar i veckan. Vanligast är dock att varje elev har ett eget rum och bor där från måndag till fredag.

Varje elev har sin egen mentor som bär huvudansvaret för kontakten med elevens familj och skolan.

Personal både kväll och natt

I varje boende finns det fyra anställda som jobbar antingen kväll eller natt. Under kvällar finns det alltid två vuxna på plats. Personalen är teckenspråkskunnig och i varje boende tjänstgör personal som är döv eller hörande och med olika kompetenser.

Aktiviteter på kvällstid

Vår personal tar hand om eleverna efter skoltid. Det innebär bland annat att hjälpa dem med läxor om behov finns, se till att de åker till skolan i tid, laga mat och ordna myskvällar. Vår personal ordnar också olika gemensamma aktiviteter tillsammans med eleverna.

Gemensamma aktiviteter kan till exempel vara teckenspråkig teaterföreställning, besök till museum, grillning, femkamp eller liknande. Elever har också möjligheter att själv delta i olika aktiviteter utanför skoltid som bekostas av deras vårdnadshavare, exempelvis scoutaktiviteter, medverkan i dramagrupp, idrottsträning med en idrottsförening, träning på gym eller liknande. Vi uppmuntrar fritidsaktiviteter för våra elever!

Elever får lära sig ta eget ansvar

Det finns en tavla uppsatt med ett schema så att elever vet vad de förväntas hjälpa till med. Eleverna turas om att hjälpa till med att duka, duka av, diska och laga mat. Elever tvättar också sina egna kläder i boendets tvättstuga.

På schemat står det också vilka aktiviteter som eleverna ska delta i så att personalen vet vart eleverna är efter skoltid.

Publicerat måndag 21 september 2020